Nogometni savez Primorsko-goranske županije

Savez je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave Primorsko-goranske županije.

 

Nogometni savez Primorsko-goranske županije osnovan je 27.2.1996. godine u Rijeci, a slijednik je Nogometnog podsaveza Rijeka, osnovanog 1947. godine, i Međuopćinskog nogometnog saveza Rijeka.

Danas Savez broji 42 nogometna kluba i 5 malonogometnih klubova.

Close Menu